Stichting Mixclubs

Verantwoording

Contactgegevens Stichting Mix

Flevoweg 11B
2318 BZ Leiden

(06)50959475
info@mixclubs.nl


Fiscaal nummer

(RSIN)8594.89.243

 

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Mix is zoveel mogelijk kinderen en volwassenen in een achterstandssituatie laten meedoen aan de wereld door middel van het aanleren van een ondernemende houding en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Mix bestaat uit Sjaak Scheffer (voorzitter), Annick Dezitter (penningmeester) en Joke Busschots (secretaris). Zij ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden. Mix volgt de CAO Sociaal Werk. 

Publicaties

Beleidsplan

Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020

Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2020

Webshop >